ცოცხალი
ლეგენდა
საქართველოდან
ცოცხალი
ლეგენდა
საქართველოდან
ცოცხალი
ლეგენდა
საქართველოდან
ცოცხალი ლეგენდა საქართველოდან
130 წლის განმავლობაში, „ბორჯომის“ ლეგენდარული წყაროს დამსახურებით, მთელ მსოფლიოში 200 მილიონზე მეტმა ადამიანმა გამაჯანსაღებელი ძალა შეიგრძნო.

კამპანიის მთავარი გზავნილია: „მაცოცხლებელი წყალი, ცოცხალი ლეგენდა.“ რომელიც აცოცხლებს თქვენს სხეულს, გონებას და სულს.