იუვენილური
წყალი
იუვენილური
წყალი
დიდებული კავკასიონის წიაღიდან
„ბორჯომი“ 8000 მეტრის სიღრმიდან, კავკასიონის წიაღიდან იღებს სათავეს. ეს იუვენილური წყალი ზედაპირზე ამოსვლისას სხვადასხვა უნიკალური მინერალით მდიდრდება.
© 2021, IDS Borjomi