ბორჯომის ყველაზე ღრმა საიტი
Thedeepestsite-თან ერთად ფაქტიურად იძირებით „ბორჯომის მინერალური წყლის წარმოშობის სიღრმეებში. მასთან ერთად აღმოაჩენთ 8000 მეტრის სიღრმეზე მდებარე პირველქმნილი, იუვენილური წყლის საიდუმლოებებს. წყლის რომელიც 60-ზე მეტი მინერალით გამდიდრებული ამოდის დედამიწის ზედაპირზე. ეს კი იმ უამრავი საინტერესო ფაქტის მხოლოდ მცირე ნაწილია, რომელსაც ვებ-საიტზე წაიკითხავთ.
იუვენილური
წყალი
იუვენილური
წყალი
დიდებული კავკასიონის წიაღიდან
„ბორჯომი“ 8000 მეტრის სიღრმიდან, კავკასიონის წიაღიდან იღებს სათავეს. ეს იუვენილური წყალი ზედაპირზე ამოსვლისას სხვადასხვა უნიკალური მინერალით მდიდრდება.